Projektový den zaměřený na kulturu a zvyky Hispánců

Dnešním projektovým dnem jsme si připomněli odlišné tradice a zvyky Hispánců, tj. obyvatel ze zemí mluvících španělsky. Součástí byli prezentace žáků i učitelů, výuka tance zvaného Salza, příprava pomazánky Guacamole i živé vystoupení na klavír.

Za vydařený projektový den děkujeme všem “španělštinářům”, kteří se pečlivě podíleli na přípravách a samozřejmě i pí. učitelce Míškové a pí. učitelce Čechové.

Mgr. Lenka Kučerová

https://youtu.be/hf6W0DPCoVA