Projektový den “Škola v Evropě, Evropa ve škole”

V pátek 9. listopadu se uskutečnil v naší škole projektový den “Škola v Evropě, Evropa ve škole” aneb “Postavme školu z evropských kamenů”.

Tento projekt, který měl především přispět k občanskému – evropskému vzdělávání našich žáků, byl finančně zajištěn Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy, která také v jeho rámci prezentovala svou činnost.

Během projektového dne stavěli naši žáci budovu evropské školy – žáci prvního stupně ze škole věnovaných kostiček Lega a žáci druhého stupně ze špalíčků, na které v přípravných dnech namalovali vlajky zemí Evropy. Z Lega stavěly děti ve třídách, ze špalíčků ve třetím patře naší školy – pomyslném vrcholku nejvyšší evropské hory Mont Blanc. Tam vystupovaly jako horolezci s plnou horolezeckou výbavou, kterou nám zapůjčila společnost Sambar.

Kromě stavění evropské školy prezentovali žáci ve třídách, a pak i v programovém bloku v hale školy, jednotlivé země Evropy. Celý projektový den byl pojatý jako den otevřených dveří. Rodiče i široká veřejnost, např. i paní učitelky s dětmi z rozdělovských mateřských škol, členové Rady školy i nejvyšší představitelé města si prohlédli jednotlivé učebny vyzdobené ve stylu evropských zemí, ochutnali tradiční pokrmy, vyzkoušeli si své znalosti i zahráli národní hry.

Příprava projektu byla velmi náročná, musela se odehrát za běžného provozu školy, a to během jednoho měsíce. Žáci i učitelé ale i značná část rodičů  se jí však zhostila s velkým elánem a zodpovědností a díky tomu se náš projektový evropský den vydařil.

Fotografie z přípravy i vlastního projektového dne jsou ke shlédnutí ve fotogalerii.