Projekt Zakopaný pes v 8.A

Projekt Zakopaný pes v 8.A

 

Do osmých ročníků je již několik let v rámci výuky českého jazyka zařazován projekt s názvem Zakopaný pes, který je inspirován stejnojmennou knihou Jindřicha Pokorného. Žáci zjišťují jak, proč a kde vznikla některá slova, jména, rčení, úsloví, pořekadla a přísloví. V letošním roce se žáci 8.A zaměřili na antické báje a pověsti a rozhodli se, že některé zdramatizují. Výsledkem bylo hodinové pásmo pro spolužáky z 1. stupně. Předvedli, co znamená sisyfovská dřina, Ikarův pád, Achillova pata, představili příběh o Orfeovi a Eurydice a na motivy četby bájí vytvořili i svůj vlastní příběh – podobenství o chamtivosti, závisti a touze po moci. V hodinách výtvarné výchovy vznikly rekvizity, které se setkaly s velkým ohlasem. Závěrem programu si připravili testové otázky, aby ověřili, jak jejich diváci dávali pozor. Každé představení vždy končilo zaslouženým potleskem. Zapojili se všichni žáci 8.A a všichni si za svoje výkony zaslouží obdiv.