Projekt Staleté kořeny

Třídy 7.A a 6.B se 12. prosince zúčastnily projektu Staleté kořeny, který vznikl ke stému výročí založení Československé republiky. Zajímavou formou si žáci připomněli například významné osobnosti českých dějin (od Cyrila s Metodějem, přes Jana Husa, Jana Amose Komenského k T. G. Masarykovi). Diskutovali na téma vlastenectví a národní hrdost. Seznámili se s českými osobnostmi, na které můžeme být právem hrdí (umělci, vědci,
sportovci), povídali si o kulturním dědictví. Uvažovali o čtyřech důležitých hodnotách: víra, pravda, svoboda a důstojnost lidského života.