Projekt POMOCNÁ RUKA

Žákům 1.A pomáhali při výtvarné výchově žáci 9.tříd – společně vytvořili 3 mozaiky. Jak se jim společná práce zdařila můžete posoudit sami.