Projekt Pomoc útulku – poděkování

Chtěli bychom vám všichni z 8.C poděkovat za pomoc. Vaše dary jsme předali útulku, který jsme navštívili 29. května. Ze všech darů měli v útulku radost. Některými pamlsky jsme rovnou odměnili pejsky. Díky vám budou mít teď větší pohodlí a budou se cítit lépe. Jsme rádi, že jsme jim mohli ukázat, že ne všichni lidé jsou zlí.
Alex Křivonosková

Dne 21. 5. – 28. 5. se uskutečnila sbírka pro útulek Bouchalka, kterou spolu s paní učitelkou Vidunovou připravili žáci třídy 8.C. Dne 29. 5. jsme nasbírané věci předali majitelům útulku, útulek prošli a pejsky nakrmili. Děkujeme všem, co se do sbírky zapojili jakýmkoli způsobem.
Nikola Šulcová

V psím útulku Bouchalka, kam jsme zavítali v úterý 29. 5. v rámci občanské výchovy, jsme měli možnost prohlédnout si a nakrmit všechny psy, kteří se sem dostali. Měli jsme také možnost přinést jim hračky, jídlo a pečovatelské pomůcky.
Jakub Hradský

Tímto projektem jsem se naučila pomáhat zvířatům. Netušila jsem, že je v útulku tolik práce a jsem ráda, když vidím šťastné a spokojené pejsky u majitelů doma.
Anna Hrabovská

Útulek doporučuji navštívit, mají vřelé pracovníky a je možné jít se psem na procházku.
Štěpán Nerad