Project Environment

Od června 2011 do února 2012 natáčíme s žáky 7.B projekt v anglickém jazyce nazvaný “The Environment”. Tímto projektem chceme poukázat na životní prostředí v Kladně a současně využít jazykových, hudebních i hereckých schopností všech zúčastněných.  Srdečné poděkování patří technickým službám Kladno a také kolegyni Mgr. Aleně Šandové za hudební ztvárnění.  Od března 2012 bude k dispozici i krátké video.

Mgr. Lenka Kučerová