Program „Hasík“ – výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Naši žáci z 2AB a 6ABC jsou v období březen až červen proškolováni na naší škole v oblasti požární ochrany „Hasík“ instruktory z HZS Kladno.

Program je rozdělen takto:

1. cyklus (pro druhé t
řídy)
první setkání
1. blok – úvod do PVČ, kdo je hasič, jak hasiče poznáme
2. blok – co je tísňová linka, zneužití tísňové linky, nahlášení požáru, hasiči jedoucí k zásahu
3. blok – oheň dobrý zlý, zápalky, co dělat když hoří oblečení

druhé setkání
1. blok – opakování 2. blok – nebezpe
čí doma, jak poznáme že hoří u nás doma a co dělat
3. blok – domácí únikový plán, varovný signál třetí doplňkové setkání
1. blok – opakování, prohlídka stanice 2. cyklus (pro šesté třídy)
první setkání
1. blok – úvod, hasiči nová zkušenost, IZS a 112, Nahlášení dopravní nehody
2. blok – oheň dobrý zlý, pomoc při popáleninách, ohňový trojúhelník
3. blok – lední požár

druhé setkání

1. blok – zopakování 2. blok – co nezapomenou při odchodu z domu; jak poznám, když hoří u nás doma; hlásič kouře, úniková cesta ve škole
3. blok – varovný signál, evakuace z bydliště, ochrana před NL, nebezpečí v přírodě

t
řetí doplňkové setkání

1. blok – opakování, prohlídka stanice