Probouzející se jaro ve VV našich žáků

Po dohodě spojila 4.C výtvarnou výchovu s 2.A a ve smíšených skupinkách pracovaly děti v lese na probouzející se jarní přírodě.
Spolupráce mladší a starší žáci se velmi vydařila a určitě ji do budoucna zopakujeme.

Za 4.C Miroslava Prokopová
Za 2.A Hana Motyčková