Příprava na výstavu v Lidicích

Ukázka některých výrobků a prací dětí ze školní družiny.

Od 16.4. do 15.5.2009 se uskuteční v Lidicích regionální výstava prací žáků navštěvujících školní družiny. Proto celá naše výtvarná i pracovní činnost je již od začátku února zaměřena k této jedinečné akci. Bližší informace uveřejníme koncem března 2009. Na fotografiích vidíte první dílka.