Příprava na vánoce

Příprava na vánoční svátky v družině

Jako každý rok, tak i letos se v družině vyrábí mnoho dárečků a vánočních výrobků , děti se seznamují s tradičními vánočními zvyky, zpívají koledy. Na fotografii je jeden z výrobků – Vánoční betlém, Dana Strnada z 1.B