Předškolní sbor

PŘEDŠKOLNÍ SBOR-informace k zápisu a následném průběhu sboru

————-POZOR NA ZMĚNY TERMÍNŮ KONÁNÍ!!!———————–

ZÁPIS-zápis do předškolního sboru se bude konat první úterý v říjnu,což je 4.10.2011
-přízemí školy,třída pro sborový zpěv,v časovém rozmezí 14.30-15.30 hodin
-možno na zápis přijít i bez dětí-jde o vyplnění přihlášky,podání informací o konání,
podmínkách,kapacitě volných míst a následné organizaci sboru

HODINY SBORU-sbor pro předškolní děti probíhá v měsících říjen-květen
-bude se konat vždy v úterý od 14.30 do 15.15 hodin
-pro děti od 4 do 6let
-děti se učí základům dechové a hlasové průpravy,zpěvu,přednesu básní,
pohybové průpravě pohádek,básní i písní,hrají hry,seznamují se
s rytmikou a doprovodem na dětské rytmické nástroje