Předškoláci na Pětce

Ve čtvrtek 15. března navštívily děti z Mateřské školy Moskevská výuku v prvních ročnících naší školy. Tradičně se tak seznamují s prostředím, které se od příštího školního roku stane na devět let jejich druhým domovem. Dvě skupiny dětí s paní učitelkami strávily jednu vyučovací hodinu pozorováním svých starších kamarádů. Paní učitelky je také zapojily do “práce”, která se všem velmi dařila. Děti i paní učitelky odcházely spokojené a všichni se už těšíme na další setkání v dubnu při zápisu do školy.