Pracovní schůzka učitelů a žáků na partnerské škole na Tenerife

Mezinárodní projekt vodní spolupráce nazvaný „WATERWORKS, EUROPEAN  WAYS“.

Pracovní schůzka učitelů a žáků ze sedmi zemí na partnerské škole na Tenerife

Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o roli vody, která se v průběhu staletí v našich zemích mění. Náš projekt začal v roce 2013, který je nazýván rokem vodní spolupráce. Věříme, že voda je spojení mezi evropskými zeměmi ,  protože sdílíme vodní zdroje  a jsme spojeni jejím  nedostatkem na globální úrovni. Zaměřujeme se na  spotřebu vody , problematiku ekologie , změn v krajině a sociální a politické aspekty , které vedou k ekonomické krizi. Chceme, aby naši studenti byli aktivní, jak jen to je možné. Skupina žáků v doprovodu učitelů z každé země se účastní schůzky v jednotlivých zemích účastníků projektu. Na těchto setkáních se prezentují a sdílejí výsledky práce na dílčích částech projektu, který plánuje zobrazit většinu sociálních, ekonomických, historických, kulturních, geografických nebo uměleckých aspektů ze svého pohledu a poté je porovná s ostatními zeměmi.  Projekt je financován z evropského fondu Comenius a projektován na dva roky, tj. 2013-2015.

V únoru 2014 jsme se dva učitelé a tři žákyně ze Základní školy Moskevská v Kladně zúčastnili  takovéto partnerské schůzky  na španělské škole IES CRUZ SANTA na Tenerife. Přivezli jsme s sebou tzv. CLOM picture, který zobrazuje dílo známého evropského umělce doplněný o předměty denní spotřeby a samozřejmě v barvě vody. Kvalita a rozmanitost obrazů byla skutečně vysoká. Kdo chce, může si je prohlédnout v budově školy. Vystaveny budou na Den vody, tj. pátek 21. března, který oslavíme v naší škole. Cílem je ukázat žákům i široké veřejnosti k čemu nám voda slouží a jaký z ní máme užitek.

Dalším úkolem, který jsme zpracovali do powerpointové prezentace, bylo vyjádřit, co pro mě znamená řeka, moře, voda. Názory se liší podle země a zkušeností. Voda může být zábavou, volnočasovou aktivitou, zdrojem hudby i vážnou hrozbou. Jak jsme zvládli tento nelehký úkol můžete shlédnout na webových stránkách projektu http://www.comenius.carndonaghcs.ie/  a také na etwinningových stranách http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97227/homepage

Součástí projektu je poznat zvyky i kulturu partnerů, nahlédnout do jejich krajiny i např. porovnat  tvrdost či kvalitu vody. Za tímto účelem jsme se vydali do národního parku  Las Cañadas, který se nachází v subtropickém klimatu. Můžete zde vidět podivné sopečné skalní útvary a velkolepé scenérie, které odlišují tento park od ostatních. Najdeme zde i horu Teide, aktivní sopku a nejvyšší vrchol ve Španělsku.

Závěrem jsme překonali velké obavy a vyzkoušeli vodní sporty, které patří k nejoblíbenějším  vodním aktivitám mezi studenty, tj. vodní lyžování, surfování, potápění a kanoistiku.

Počátkem června hostíme na oplátku my naše partnery z Německa, Holandska, Španělska, Itálie, Francie a Irska.  Během této návštěvy porovnáme své zkušenosti s vodním živlem, jak mění naši krajinu. Z literárního a historického hlediska se zaměříme na přísloví o vodě a naši žáci budou vytvářet dramatizaci legendy o vodě, která se vztahuje k našemu okolí.

Mgr. Lenka Kučerová, koordinátorka projektu