Pozvánka na slavnostní otevření cviční kuchyňky

 

Dovolujeme si Vás pozvat dne 6. 6. 2012  v 13 hod. na slavnostní otevření učebny cvičných kuchyněk, která byla kompletně zrekonstruovaná a nově vybavena. Tato akce se mohla uskutečnit díky příspěvku 50 tis. Kč od firmy E.O.N, který získal jako nejlepší fotbalový útočník v turnaji pořádaném touto firmou pro školu žák 4.A Tomáš Vlček.

Jste srdečně zváni.

Mgr. Zuzana Malá

Ředitelka školy