Poznej Kladno

    Žáci třídy 6.B se zúčastnili 18. ročníku městské hry POZNEJ KLADNO, kterou pořádala ZŠ a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Žáci aktivně plnili Zábavnou formou výstupy Rámcového vzdělávacího programu z oblasti Člověk a společnost a průřezových témat.

   Děti se rozdělily do čtyřech družstev, vymyslely název své skupiny, vyrobily erby, vizitky a společně v týmu zpracovaly plakáty. Ty se staly pozvánkou do blízkého okolí naší školy a našli jste na nich i odpovědi na otázky typu: Kdo byl starosta Pavel? Jak se jmenuje kladenské muzeum a kde sídlí?

   Samotná hra se odehrála na náměstí starosty Pavla, kde skupiny předaly své plakáty a erby a kreslily historické budovy. Poté se vydaly cestou směrem ke gymnázium, na které plnily zadané úkoly.

   Blahopřejeme týmu KLADENŠTÍ RYTÍŘI, který vybojoval 1. místo. Tým byl ve složení: Jan Kovařovic, Jakub Vagera, Jan Hruška, František Jiří Horák, Veronika Šafková, Erika Hrachová, Amálie Muziková, Valerie Ježková.