Postup do celostátního kola dějepisné olympiády

Jana Hejdová – 9.B, 2. místo v krajském kole dějepisné olympiády, postoupila do celostátního kola. Gratulujeme!