Pokyny pro školní družinu na šk.rok 2014/2015

 

POKYNY K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

Kontakt: 732 984 540 – dostupnost pouze v době provozu ŠD, a to jen v nejnutnějších případech.

POPLATEK ZA ŠD:                                                                                                                                                                             TERMÍN PRVNÍ PLATBY DO 31. ŘÍJNA 2014 – ČÁSTKA 750 Kč                                                                                               TERMÍN DRUHÉ PLATBY DO 27. ÚNORA 2015 – ČÁSTKA 750 Kč.

Platby za školní družinu provádějte převodem na účet školy, popřípadě složenkou. Dle pokynů uvedených v příloze.

 

ŘÁDNĚ VYPLŇENÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK DO ŠD – VČETNĚ KROUŽKů A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT, VAŠEHO TELEFONNÍHO ČÍSLA A INFORMACÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE ( užívání léků, omezení činností…) ODEVZDEJTE DO 19. ZÁŘÍ 2014. JAKOUKOLI ZMĚNU IHNED HLAŠTE.

NA ZÁPISOVÉM LÍSTKU JE NEZBYTNÉ UVÉST JMENOVITĚ VŠECHNY OSOBY, KTERÉ MOHOU DÍITĚ VYZVEDÁVAT.

–          V případě mimořádného odchodu dítěte ze ŠD bez doprovodu, je nutné doložit písemnou omluvenku od zákonného zástupce dítěte.

–          Je nepřípustné uvolnit samotné dítě na telefonickou omluvenku.

–          Vyzvedá-li dítě osoba neuvedená na zápisovém lístku je nezbytná plná moc zákonného zástupce.

–          Dítě nebude předáno osobě pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

O MIMOŘÁDNÉM UVOLNĚNÍ DÍTĚTE MIMO DOBU UVEDENOU NA ZÁPISOVÉM LÍSTKU POŽÁDEJTE VYCHOVATELKU PÍSEMNOU OMLUVENKOU (zakládají se) NEBO SI DÍTĚ VYZVEDNĚTE PROTI PODPISU.

 

DÍTĚ NAVŠTĚVUJÍCÍ ŠD JE POVINNO STRAVOVAT SE VE ŠKOLNÍ JÍIDELNĚ. PLACENÍ A PŘÍPADNÉ ODHLÁŠKY STRAVNÉHO ZAJIŠTUJÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY.

JE-LI KONEC VYUČOVÁNÍ V 11:40 ODCHÁZÍME NA OBĚD VE 12:00. JE-LI KONEC VYUČOVÁNÍ VE 12:35 ODCHÁZÍME NA OBĚD VE 13:00. PŘI MIMOŘÁDNÝCH AKCÍCH ŠKOLY SE ŠD STRAVUJE DLE POKYNů VEDENí ŠKOLY.

 

PO OBĚDĚ LZE DÍTĚ VYZVEDNOUT DO 13,30 HOD. V DOBĚ MEZI 13,30 – 15,00 HOD. JSOU DĚTI NA VYCHÁZCE. PROTO PŘÍPADNÝM POŽADAVKůM NA ODCHOD DÍTĚTE MEZI 13,30 – 15,00 HOD. ( TÝKÁ SE VEŠKERÝCH AKTIVIT VAŠICH DĚTÍ ) NELZE VYHOVĚT. NARUŠILO BY TO ČINNOST ŠD !!!

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY JE OD 6,00 HOD. DO ZAČÁTKU VYUČOVÁNÍ. PO SKONČENÍ VYUČOVÁNÍ DO 17,00 HOD. V PŘÍPADÉ NEVYZVEDNUTÍ DÍTĚTE DO 17,00 BUDEME TELEFONICKY KONTAKTOVAT ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE.  POKUD SE NEPODAŘÍ ZKONTAKTOVAT ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, BUDEME KONTAKTOVAT POLICII ČR.

DĚTI MOHOU MÍT VE ŠD STARŠÍ VĚCI NA PŘEVLEČENÍ, VŠE PODEPSANÉ, NEJLÉPE V LÁTKOVĚM SÁČKU. ZA PŘÍPADNÉ POŠKOZENÍ NOVÉHO A DRAHÉHO OBLEČENÍ NEZODPOVÍDÁME. V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH ŠÁLY, RUKAVICE A ČEPICE MUSÍ MÍT DĚTI V AKTOVCE NEBO V SÁČKU.

ZA CENNÉ VĚCI ( MOBILNÍ TELEFONY, TABLETY, ŠPERKY AJ: ) NEZODPOVÍDÁME !

DĚTI A RODIČE ODPOLEDNE POUŽÍVAJÍ ZADNÍ VCHOD BUDOVY.

ŽÁDÁME RODIČE, ABY SI PRAVIDELNĚ ČETLI INFORMAČNÍ NÁSTĚNKU NA CHODBĚ ŠD ( PROTI SCHODůM ).

                                                                                          podpis zákonného zástupce……………………………………………

 

můžete si ho stáhnout zde:  pokyny šk.družina