Pokyny pro platbu – soustředění Šlovice

Pokyny – pro platbu na účet  –  soustředění sboru ve Šlovicích od 4.-7.9.2020. a 7.9.-11.9..2020

 

Částka : I. stupeň – II.turnus 1675,-Kč

                 II.stupeň – I.+II.turnus 2931,-Kč

 

DOPRAVA BUDE HRAZENA Z FONDU SBORU SLUNÍČKO

Číslo účtu : KB 17838141/0100

Variabilní symbol : 92020

Konstantní symbol : 558

Specifický symbol : rodné číslo dítěte  ( 8558040555 )

Popis příkazce : příjmení, jméno dítěte, třída  (příklad Novák Jan, 8.B)

Popis pro příjemce : Šlovice

Termín platby od 22.6. – 23.8. 2020