Pokyny pro platbu na účet – Dar rodičů škole

Platba převodem

Číslo účtu : KB   17838141/0100

Variabilní symbol : 1314

Konstantní symbol : 558

Specifický symbol : rodné číslo dítěte  (xxxxxxxxxx)

Popis příkazce : příjmení,jméno dítěte, třída  ( Novák Jan, X.X )

Zpráva pro příjemce : dar rodičů škole

Termín platby do 31. října 2013

 

 

Platba poštovní poukázkou typu „A“

Variabilní symbol : 1314

Konstantní symbol pro platbu složenkou : 998

Účel platby : dar rodičů škole

Zpráva pro příjemce : příjmení,jméno dítěte, třída  ( Novák Jan, X.X )

Termín platby do 31. října 2013

Z organizačních důvodů je nutné zaplatit v určeném termínu.