POKYNY K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

Kontakt: 732 984 540 – dostupnost pouze v době provozu ŠD, a to jen v nejnutnějších případech.

POPLATEK ZA ŠD:                                                                                                                                                                             TERMÍN PRVNÍ PLATBY DO 31. ŘÍJNA 2014 – ČÁSTKA 750 Kč                                                                                               TERMÍN DRUHÉ PLATBY DO 27. ÚNORA 2015 – ČÁSTKA 750 Kč.

Platby za školní družinu provádějte převodem na účet školy, popřípadě složenkou. (Číslo účtu a patební symboly budou zveřejněny do konce týdne)

  • ŘÁDNĚ VYPLŇENÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK DO ŠD – VČETNĚ KROUŽKů A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT, VAŠEHO TELEFONNÍHO ČÍSLA A INFORMACÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE ( užívání léků, omezení činností…) ODEVZDEJTE DO 19. ZÁŘÍ 2014. JAKOUKOLI ZMĚNU IHNED HLAŠTE.

–         NA ZÁPISOVÉM LÍSTKU JE NEZBYTNÉ UVÉST JMENOVITĚ VŠECHNY OSOBY, KTERÉ MOHOU DÍITĚ VYZVEDÁVAT.

–         V případě mimořádného odchodu dítěte ze ŠD bez doprovodu, je nutné doložit písemnou omluvenku od zákonného zástupce dítěte.

–         Je nepřípustné uvolnit samotné dítě na telefonickou omluvenku.

–         Vyzvedá-li dítě osoba neuvedená na zápisovém lístku je nezbytná plná moc zákonného zástupce.

–         Dítě nebude předáno osobě pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

  • O MIMOŘÁDNÉM UVOLNĚNÍ DÍTĚTE MIMO DOBU UVEDENOU NA ZÁPISOVÉM LÍSTKU POŽÁDEJTE VYCHOVATELKU PÍSEMNOU OMLUVENKOU (zakládají se) NEBO SI DÍTĚ VYZVEDNĚTE PROTI PODPISU.
  •  DÍTĚ NAVŠTĚVUJÍCÍ ŠD JE POVINNO STRAVOVAT SE VE ŠKOLNÍ JÍIDELNĚ. PLACENÍ A PŘÍPADNÉ ODHLÁŠKY STRAVNÉHO ZAJIŠTUJÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY. JE-LI KONEC VYUČOVÁNÍ V 11:40 ODCHÁZÍME NA OBĚD VE 12:00. JE-LI KONEC VYUČOVÁNÍ VE 12:35 ODCHÁZÍME NA OBĚD VE 13:00. PŘI MIMOŘÁDNÝCH AKCÍCH ŠKOLY SE ŠD STRAVUJE DLE POKYNů VEDENí ŠKOLY.
  •  PO OBĚDĚ LZE DÍTĚ VYZVEDNOUT DO 13,30 HOD. V DOBĚ MEZI 13,30 – 15,00 HOD. JSOU DĚTI NA VYCHÁZCE. PROTO PŘÍPADNÝM POŽADAVKůM NA ODCHOD DÍTĚTE MEZI 13,30 – 15,00 HOD. ( TÝKÁ SE VEŠKERÝCH AKTIVIT VAŠICH DĚTÍ ) NELZE VYHOVĚT. NARUŠILO BY TO ČINNOST ŠD !!!
  • PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY JE OD 6,00 HOD. DO ZAČÁTKU VYUČOVÁNÍ. PO SKONČENÍ VYUČOVÁNÍ DO 17,00 HOD. V PŘÍPADÉ NEVYZVEDNUTÍ DÍTĚTE DO 17,00 BUDEME TELEFONICKY KONTAKTOVAT ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE.  POKUD SE NEPODAŘÍ ZKONTAKTOVAT ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, BUDEME KONTAKTOVAT POLICII ČR.
  • DĚTI MOHOU MÍT VE ŠD STARŠÍ VĚCI NA PŘEVLEČENÍ, VŠE PODEPSANÉ, NEJLÉPE V LÁTKOVĚM SÁČKU. ZA PŘÍPADNÉ POŠKOZENÍ NOVÉHO A DRAHÉHO OBLEČENÍ NEZODPOVÍDÁME. V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH ŠÁLY, RUKAVICE A ČEPICE MUSÍ MÍT DĚTI V AKTOVCE NEBO V SÁČKU.
  • ZA CENNÉ VĚCI ( MOBILNÍ TELEFONY, TABLETY, ŠPERKY AJ: ) NEZODPOVÍDÁME !
  • DĚTI A RODIČE ODPOLEDNE POUŽÍVAJÍ ZADNÍ VCHOD BUDOVY.

ŽÁDÁME RODIČE, ABY SI PRAVIDELNĚ ČETLI INFORMAČNÍ NÁSTĚNKU NA CHODBĚ ŠD ( PROTI SCHODůM ).