Podzimní soustředění sportovců – MALÁ ÚPA

Začátkem října se uskutečnila soustředění atletických tříd v Krkonoších – Malá Úpa. Soustředění byla zaměřena hlavně na kondiční přípravu. Během soustředění byl splněn plán tréninků. Pro 6.C to bylo první atletické soustředění, kromě zvyšování fyzické kondice a atletických dovedností bylo cílem utužování a seznamování kolektivu (hry, soutěže). V průběhu soustředění nedošlo k žádnému vážnému zranění. Cíl soustředění byl splněn, chování dětí bylo dobré, celkově atletická soustředění hodnotíme kladně.

Účast: 56 žáků, třídní učitel/ka 6. C Robert Fritsch, 7.C Romana Rájková, 8.C Alena Čuříková

Mgr. Romana Rájková

fotografie najdete ve Fotogalerii