Podzimní soustředění – MALÁ ÚPA – 12.10. – 17.10. 2014

Podzimního soustředění sportovních tříd – 6.C a 7.C se zúčastnilo 41 žáků a  třídní učitelky Romana Rájková a Alena Čuříková. Ubytování a stravování bylo na velmi dobré úrovni, u objektu v Malé Úpě byly odpovídající podmínky pro atletické kondiční soustředění, k dispozici jsme měli také sportovní halu. Během soustředění byl splněn plán tréninků. Pro 6.C to bylo první atletické soustředění, kromě zvyšování fyzické  kondice a atletických dovedností bylo cílem utužování kolektivu (hry, soutěže). Všichni měli dobrou pracovní morálku, sedmý ročník nasadil vysoké tréninkové tempo, za to je třeba všechny žáky pochválit.

Mgr. Romana Rájková, Mgr. Alena Čuříková