Poděkování

Vážení, 
 děkuji paní Moučkové za vedení dětí ke zpěvu a lásce k hudbě vůbec.  
 Kino Hutník bylo včera opět naplněno šťastnými pohledy dětí – přeji mnoho další  krásné práce s dětmi. 

  Za sebe i ostatní rodiče a naše děti Vám za vše velmi děkuji.

 S úctou,

  R. Ježek