Poděkování Evy Moučkové

Moji milí, příznivci sboru Sluníčko.
Chtěla bych ještě jednou touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu našeho výročního koncertu 17. 5. 2018.

Především dětem ze všech oddělení sboru. Dokázali jste, že jste a budete dobří zpěváci. Moc děkuji všem absolventům, kteří si udělali čas, přišli a úžasně zazpívali. Tento zážitek se nedá nahradit ničím jiným.

Děkuji vedení školy, že nám toto umožnilo. Všem učitelům, kteří nám pomáhali s organizací. Velký dík patří panu Trejbalovi, který je nám už tolik let věrný a jeho ozvučení vždy koncert obohatí. Děkuji moc svým milým kolegyním a kolegům Alence Šandové, Jaromíře Vránové, Ivanu Tatarovi a
Lukáši Mekiňovi. Bylo mi ctí s Vámi tolik let spolupracovat a věřím, že tu káru společně potáhnete dál.

Úvod koncertu bravurně zahájila hrou na trubku Kateřina Šandová, za což ji velmi děkuji. Speciální poděkování věnuji konferenciérce Jitce Špikové – Moučkové, která stejně jako celá moje rodina stála všech těch dvacet pět let při mně. Nejen, že všichni chápali a tolerovali mou častou nepřítomnost, ale postupně se i aktivně zapojovali. Manžel jako technik a fotograf, dcera Jana jako vychovatelka a zdravotnice, dcera Jitka jako vychovatelka, zpěvačka a konferenciérka.

Věřím, že sbor Sluníčko bude zpívat i nadále a jeho paprsky budou vidět a slyšet hodně daleko.

Ještě jednou děkuji.

Mgr. Eva Moučková, sbormistr

Pozn.: Rozsáhlou fotogalerii a nově i reportáž z akce očekávejte v nejbližší době.