Po stopách dolování – Dějepisný seminář 9.A říjen 2016

 

 

PO STOPÁCH DOLOVÁNÍ na Kladně

(DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ)

 

 

Víte, že nejbližší důl, který byl hlouben na Kladně, se nachází vzdušnou čarou necelý půl kilometr od školy? Tento důl se jmenoval Zippe, byl založen v roce 1857, nikdy ale nesloužil svému účelu. Jáma hluboká skoro 60 metrů byla zasypána a z původních dělnických domků zde zůstaly pouze tři.

Dějepisný seminář našel také místo, kde se nacházel důl Bresson. Ten byl hluboký 337,5 m a založený také v polovině 19. století. Těžit se zde přestalo na začátku 20. století. Dnes na místě najdeme pomníček a některé dnes už přestavěné dělnické a úřednické domky.

Důl Engerth, který se nachází blízko známé hospůdky Červený buk, byl z těchto tří nejhlubší – dosahoval hloubky přes čtyři sta metrů. Práce zde skončily v roce 1945. Zůstala zde zachována těžní budova.

Všechna tato důlní díla se jmenovala podle významných osobností z období 2. poloviny 19. století, kteří měli souvislost s hutnictvím a hornictvím.