Platba školy v přírodě

Škola v přírodě Star Line ve Svoru

Termín 18. 6. – 25. 6. 2014

Cena: 2960 ,-Kč

Číslo účtu: KB 17838141/0100

Variabilní symbol:  51213

Konstantní symbol: 0558

Specifický symbol: RČ žáka

Popis pro příjemce: ŠVPŘ, příjmení, jméno, třída

Termín platby: do 28. 2. 2014