Pěvecká soutěž v Praze

7. dubna 2019 se sbor Malé Sluníčko zúčastnil soutěže pěveckých sborů v Praze – Modřanech. Mezi ostatními sbory ze Středočeského kraje si naše Malé Sluníčko vyzpívalo pod vedením sbormistra Mgr. Mekini Zlaté pásmo s postupem do celostátního kola soutěže.

Než tuto radostnou zprávu porota oznámila, bavilo Malé Sluníčko posluchače v sále svými pěveckými přídavky, podle pokynů moderátora zpívalo radostně, unaveně, nadšeně, znuděně apod. Diváci se také skvěle bavili zdařilou pantomimou.

Panu sbormistrovi i celému Malému Sluníčku gratulujeme!! Děkujeme i maminkám za vydatné svačiny, které ke skvělému výkonu malých zpěváků jistě také přispěly.