otevření venkovní učebny 25.10.2013

Dne 25.10.2013 se konalo slavnostní otevření venkovní učebny na zahradě školy.

Děkujeme  všem zúčastněním za projevenou podporu.  Otevření se zúčastnili náměstek  ministra životního prostředí Ing. Vojtěch Munzar, primátor města Kladna Ing. Dan Jiránek, vedoucí  odboru školství Ing. Petr Smetana, předseda komise Rady města pro životní prostředí pan Vladislad Jadwiszczok, členové rady školy a další.

Učebna bude sloužit pro venkovní výuku žáků nejen základní školy,  ale také žákům základní umělecké školy pro výuku hudebních oborů a konání koncertů.

Na budování této učebny – hlavně na přilehlé skalce se podíleli žáci školy – sadili rostliny, vyrobili keramické ozdoby skalky a křovin.   V příštích měsících žáci 2.stupně budou vyrábět cedulky s názvy rostlin a stromů okolí učebny, aby mohli využívat poznatky i jejich mladší spolužáci 1.stupně v hodinách přírodovědy.

V této učebně se vyučují hlavně předměty přírodověda a přírodopis, vlastivěda, výtvarná výchova, hudební výchova, svět práce, ekologické projekty.

V odpoledních hodinách je učebna přístupna žákům školní družiny pro odpolední aktivity, popř. všem ostatním žákům školy k volnému trávení času. Také je možné, aby zde probíhala při vhodné počasí výuka hudby ZUŠ.

 

 

další foto viz fotogalerie