Ohlédnutí za dnem hudby

Ve čtvrtek 18. června se školou rozezněly tóny, zvuky, rytmy a písně. Uskutečnil se 2. ročník akce s názvem “DEN HUDBY 2015”. Program celého dne byl plánován zejména v zahradě a pergole školy, vzhledem k proměnlivosti počasí se ale nakonec uskutečnil v budově školy. Dopolední část programu byla věnována především menším dětem. Na představení vystoupili i učitelé jazykových předmětů s žáky s ukázkami písní v Aj, Šp i Fj. Díky spolupráci se školním parlamentem bylo naplánováno 9 stanovišť s různými hudebními úkoly. Za každý splněný úkol získaly děti razítko do herní kartičky. V průběhu dopoledne mohli návštěvníci několikrát shlédnout sborovou verzi minioperky Z. Svěráka a J. Uhlíře “Karkulka”. Dopolední části dne se účastnily také tři školky, z nichž jedna přijela dokonce až z Kralup. Ve druhé polovině dopoledne se starší žáci přesunuli do tělocvičny školy, kde byl připraven koncert skupiny No Limit a vystoupení jazykářů.

V poledne začaly davy dětí proudit do sálu základní umělecké školy, kde se konalo “Varhanní matiné”. Žáci se seznámili s ukázkou varhaních skladeb z období baroka, romantismu a 20. století, doplněnou o krátkou přednášku představovaných hudebních forem. Učinkovali žáci z varhanní třídy ZUŠ. Varhanního matiné se účastilo na 150 návštěvníků.

erasmus+

Odpolední část dne hudby zahájila minioperka “Karkulka”. Děti, účinkující v této operce byly úžasné. Ten den operku zpívaly již popáté a stále s plným nasazením a radostí. Velké poděkováni patří zejména Aleně Šandové a Jaromíře Vránové za skvělé nastudování skladby.

Mezi další vystoupení patřila skupina No Limit, pěvecký sbor Sluníčko pod vedením Evy Moučkové, ZUŠband pod vedením Matěje Drábka, pěvecký sbor Gaudium pod vedení Lenky Kubínové, pěvecký sbor Consortium Camerale Slanense pod vedením Aleny Šandové a flétnový soubor Flauti Vivace pod taktovkou Ivana Tatara.

Všem účinkujícím patří obrovské poděkování. Věnovali této akci svůj volný čas a zpívali či hráli s neuvěritelnou energií a radostí z hudby. Cíl této akce byl splněn. Prožít den hudbou:-)

 

Již nyní se těším na příští červen a akci “DEN HUDBY 2016”.

 

Ivan Tatar

 

Zvláštní poděkování

 

Vedení ZŠ za pomoc s organizací žáků

Vedení ZUŠ za pomoc s organizací a technické zázemí

Pavle Markupové a školnímu parlamentu za pomoc s organizací dopolední části akce

 

Velké poděkování patří také asistentům organizátorá kteří se starali o pomoc s organizací celého dne. Jmenovitě:

 

Janě Tomešové

Matěji Nosovi

Martině Rojdlové

Dominice Švaříčkové

Jolaně Pšeničkové

 

Dovolujeme si tímto také poděkovat za příspěvek z Fondu komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas, který umožnil škole zakoupit hudební nástroje Cajon a Chimes, s  kterými byl tento koncert také  zahrán.

logo piktogramy