Odpadiáda

Zástupci školy z prvního stupně + žáci 8.B reprezentovali školu v akci s názvem “Odpadiáda”. Znalostní soutěž  o třídění odpadu,  jeho druzích a využití,  doplnily pohybové aktivity s plastovými popelnicemi, slalom a závěrem byla vyhlášena soutěž o nejlepší módní doplněk z recyklovatelných odpadů.

V obou soutěžích jsme získali první místo pro naši školu.

Mgr. Lenka Kučerová

Mgr. Šárka Domonkošová

zde fotky ze soutěže