Nové prostory ŠD na nový školní rok 2016/2017

Nové prostory školní družiny

 

Jak je všeobecně známo, naše školní družina má pět oddělení.

Doposud využívala 4 třídy a od září 2016 škola, za velké pomoci Magistrátu města Kladna vybudovala nový prostor školní družiny a těšíme se, jak se tato změna příznivě projeví na spokojenosti našich dětí a rodičů.

V příloze Vám, jako ochutnávku přikládáme několik fotografií, na co se můžeme v příštím školním roce těšit.

Chceme touto cestou poděkovat Magistrátu města Kladna a vedení školy za velký přínos školní družině, která pro velký zájem dětí, tyto prostory opravdu potřebovala a plně je využije.

Tak v září se těšíme

Vaše školní družina

viz fotogalerie