Nová kindlotéka ve škole

Děkujeme firmě Amazon za poskytnutí velkého sponzorského daru ve formě 6 čteček Amazon a 70knih na podporu čtenářské gramotnosti žáků.