Německá Lhota dějepisný seminář 16.9.2015

 

DSCN4321

Dějepisný seminář – zaniklá středověká vesnice Německá Lhota

Informuje Kristýna Ježková, 8.A

Cestu do vesničky Německá Lhota podnikli dne 16.9. žáci dějepisného semináře.

Německá Lhota byla středověká vesnice, ze které dnes najdete jen studnu a pár rozvalených kamenů. Byla patrně založena ve 14. století německými kolonisty. Zpustošena byla ve třicetileté válce, kdy tudy procházela vojska. Poslední ránu jí zasadila morová epidemie, poté obec zanikla úplně. Její pozůstatky byly potom částečně zničeny stavbou železniční zastávky Kamenné Žehrovice.

Tuto zajímavou lokalitu najdete na místě 10. zastavení  Drvotovy naučné stezky.

 

Více foto ve fotogalerii