Nela Fialová 4.B a její 1.místo v literární soutěži Kladenská veverka 7. 2. 2014

 

Velice děkujeme za reprezentaci naší školy Nele Fialové  na Kladenské veverce a uveřejňujeme její úspěšnou báseň. Přejeme jí, aby se jí i v budoucnu dařilo.

Život řeky

Nela Fialová

 

V hlubokém lese, tam za velkým kamenem,

voda se zaleskla, stala se pramenem…

 

V horách se řeka narodila

z deště, sněhu vodu pila.

Z kopce dolů, jako dítě,

přes kamínky skáče hbitě.

 

Z pramínku je malá řeka,

proudem běží, v tůni čeká.

Mezi stromy, kameny

sbírá další prameny.

 

Pak jak slečna v plné kráse,

mezi kopci proplétá se.

A s čilými úhoři,

zpívá píseň o moři.

 

Na pastvinách krávy bučí,

řeka spokojeně hučí.

Je z ní silná, klidná paní,

lodě prohání se na ní.

 

Její pouť se skončí brzy,

náhle chutná jako slzy.

Stejně jako řeky jiné,

břehy ztratí, s mořem splyne.

 

Třpytivé kapičky odráží vzpomínku,

vypráví o lese, o malém pramínku…