Nechme šikanu přede dveřmi (projektový den 7. 9. 2017)