Návštěva u myslivců 3.B září 2016

Exkurze u myslivců

Učit se, jak správně přecházet, jak se chovat v dopravních prostředcích a jak nastupovat a vystupovat není záležitostí výuky pouze ve třídě, ale i v terénu. Proto jsme jeden den spojili toto téma i s terénní výukou správného chování v lese a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o zvířatech, rostlinách a lesním životě – v pátek 26. 9. 2016 jsme byli na exkurzi u myslivců.

Do Srb, kde mají myslivci hájovnu, jsme dojeli autobusem městské hromadné dopravy. Měli jsme tedy možnost vyzkoušet si pár základních pravidel slušného chování v dopravních prostředcích – v autobuse jsme se chovali tiše, nic jsme neničili a pouštěli jsme starší lidi, aby se posadili.

Po vystoupení z autobusu nás paní učitelka seznámila s dalším úsekem cesty – měli jsme jít lesem. Tato cesta pro nás znamenala „bobříka mlčení“…šli jsme tiše, dívali se kolem sebe a čekali, zda nevyleze zpoza stromu nějaké zvířátko. Prošli jsme kolem nízké rozhledny, kterou myslivci využívají k pozorování vodního ptactva na rybníku Záplavy. Pokračovali jsme úzkou pěšinou dál, až jsme došli k hájovně, ve které na nás čekali tři myslivci. Ti nám s pomocí paní učitelky připravili myslivecký „rumový“ čaj (pozn.: medový čaj s rumovou příchutí a hroznovým vínem) a začali nám vyprávět spoustu zajímavostí ze života lesních zvířat. Vyprávění bylo doprovázeno spoustou zajímavostí týkajících se mysliveckého způsobu života.

Když jsme se nasvačili, čekala na nás vzduchovka s terčíky, do kterých jsme se trefovali. Zalehli jsme na připravenou deku, opřeli vzduchovku o paži a zamířili … terčíky padali jednotlivě k zemi. Občas jsme se trefili do připravených terčíků, které padali k zemi, občas jen tak do vzduchu…zato paní učitelka s panem učitelem, kteří stříleli z brokovnice, se za velkého hluku při vypálení rány trefili do terče s jistotou.

Zatímco jsme stříleli, jeden z myslivců rozpaloval oheň. Čekalo nás opékání buřtů. Mňam, to byla dobrota! Nejen opečené buřty, ale i chleba nebo rohlík opečený nad ohněm chutnali báječně! Ohřáli jsme se u ohýnku, povídali si o lese a čas rychle běžel kupředu. Museli jsme se tedy rozloučit a s utvrzením, že i nadále budeme vítáni jako hosti, jsme vyrazili zpět autobusem do školy.

 

Poznávací výlet byl prima a již se těšíme na další…