Návštěva partnerských institucí v naší škole ( 4. – 8. 6. 2018)

Dne 4. 6. 2018 jsme v naší škole přivítali žáky z Irska, Tenerife, Nizozemska a Německa. Uvítání proběhlo tradičním způsobem: žáci oblečeni v krojích a za přispění flétnového souboru „Flauti Vivace“ pod vedením sbormistra Ivana Tatara.

V průběhu týdne žáci byli vzděláváni netradičním způsobem založeným na kreativitě, řešení problémů, spolupráci a pozitivním hodnocení, jako např. ledolamky, výuka hudby, výuka tance a sportu, SLAM poezie. V rámci Dne hudby mohli žáci naší školy i široká veřejnost shlédnout národní vystoupení jednotlivých zemí, podporující kulturu a jejich odlišnost. Společně jsme také nacvičili vokální vystoupení na upravenou píseň „We Are the world“ od Michala Jacksona. V podvečer rodiče, žáci i učitelé byli pozváni na  kulturní večer se všemi účastníky a společně vytvořili multikulturní prostředí pro vzájemnou spolupráci a porozumění.

Ani zahraniční učitelé neotáleli a navštívili hodiny svých kolegů např. laboratorní práci v přírodopise, sportovní hodiny atletických tříd, výuku informatiky, matematiky a samozřejmě cizích jazyků.

Tímto společným setkáním jsme uzavřeli rok společné práce na projektu BCreAtive, který bude pokračovat i v následujícím školním roce 2018/19.

Mgr. Lenka Kučerová

Koordinátor projektu