Moritzburg zájezd 25.10. 2016

Zájezd do Drážďan a do Moritzburku

V úterý 25.10.2016 jsme na naší škole uspořádali jednodenní poznávací zájezd do Moritzburku a do Drážďan. Tohoto zájezdu se zúčastnilo 43 dětí z osmých a devátých tříd, 3 pedagogičtí pracovníci. Většina dětí se učí němčinu jako druhý cizí jazyk.

Na programu byla prohlídka města Drážďan a jeho památek, dále návštěva barokního loveckého zámku Moritzburg. V zámku jsme si prohlédli rozsáhlé sbírky loveckých trofejí, čínského, japonského a míšenského porcelánu. Zde se natáčela známá pohádka Tři oříšky pro Popelku.

Děti si mohly vyzkoušet komunikaci v německém jazyce, což je motivovalo

k dalšímu studiu němčiny. Také využily získané znalosti z hodin dějepisu, zeměpisu a výtvarné výchovy. Zájezd se vydařil a obešel bez komplikací.

 

Zapsala:   Mgr. Pavla Markupová