Mistr slova

Mistr slova

Celá soutěž byla moc pěkně zorganizovaná. Soutěžící byli odvážní a zvláště u těch menších jsem obdivovala jejich nebojácnost a svéráznost. Starší samozřejmě vystupovali suveréněji a nebyla na nich vidět žádná tréma. Některé úkoly měly prověřit slovní  zásobu soutěžících, další se zaměřily na psaní básniček a příběhů s předem zadanými slovy.  A členové,  kteří  usedli do žákovské poroty,  se snažili každé vystoupení objektivně posoudit.

 

Kateřina Burešová