Mezinárodní projekt knihoven – Záložka do knihy spojuje školy

Letos poprvé jsme se zapojili do projektu, který organizuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně ve spolupráci se Slovenskou pedagogickou knižnicí. Jedná se již o osmý ročník, jak název napovídá, žáci vyráběli záložky pro svoje slovenské vrstevníky. Téma – Tajuplný svět knižních příběhů. Všichni žáci druhého stupně od 6. po 9. ročníky vyrobili více než dvě stě padesát kusů. Na finální podobě  (zalaminování) pracovali žáci třídy 6. A s paní učitelkou Šárkou Kohoutkovou. Poděkování za vedení při zpracování záložek samozřejmě patří také paním učitelkám výtvarné výchovy V. Sobolíkové a P. Markupové. Během tohoto týdne si žáci rozeberou záložky, které přišly ze Slovenska. Naší partnerskou školou byla Súkromná základní škola v Prešově.