Mediální výchova

Projekt Mediální výchova ve školním roce 2010/2011

V letošním roce se všechny třídy 2. stupně zapojily do projektu Mediální výchova. Cílem projektu je vybavení žáka základní úrovní mediálního obsahu gramotnosti, osvojení základních pravidel veřejné komunikace, dialogu a argumentace. Projekt je dělen tematicky pro jednotlivé ročníky, v 6. ročnících probíhá pod názvem Cesta za informacemi, v 7. ročníku se žáci seznamují s tématem Poklad jménem komunikace a v 8. a 9. ročnících navazuje celek nazvaný Tvoříme vlastní noviny.

V rámci projektu se například většina tříd účastnila besedy s redaktorkou vydavatelství RM Hobby.

Zajímavým výstupem, o kterém vás chceme informovat, je následující práce.
Během projektového dne žáci procházeli jednotlivé části Kladna a zjišťovali informace o zajímavých památkách, původu názvů ulic, kladli anketní otázky, zakreslovali mapy vybraných lokalit. Nasbírané informace utřídili, vybrali důležité a zajímavé.Ve skupinách, které byly pojaty jako redakční rady, vytvářeli informační tabule, které jsou nyní umístěny v budově školy na chodbách ve 2. a 3. patře a v učebně č. 12. Při své práci doplňovali získané informace dalšími z internetu, denního tisku (Kladenské noviny) a dostupné literatury (např. knihy J. Vykouka Kladenský tulák a Kladenský uličník). Práce poté sami žáci hodnotili stupnicí do deseti bodů. V celkovém hodnocení, s jehož zpracováním pomáhali žáci 9. B a C, se nejlépe umístili žáci 7. B – skupina vedená žákem Vránou. V dalších třídách byly jako nejlepší hodnoceny tyto plakáty:
6.B – Kostečková
6.C – Nagyová
7.A – Kordula
7.C – Bízková
8. A – Beneš
8.B – Trnka
8.C – Andělová
9.A – Vidová
9.B – Hadrbolcová
9. C – Miklová
(uvedena jsou jména žáků, kteří skupinu vedli)

Žákům, kteří se projektu aktivně účastnili, děkujeme.

V obrazové příloze si můžete prohlédnout nejzajímavější práce.