Matematika s LEGEM

V úterý si žáci 5.B v hodině matematiky ověřili svoje znalosti geometrických tvarů za pomoci výukové stavebnice LEGO – CONVEXION, kterou jsme s dalšími matematickými pomůckami získali od společnosti LEGO. Zopakovali jsme si také obsah čtverce, obdélníku a jednotky obsahu.

Mgr. Ilona Kottnerová