LVVZ v Horní Malé Úpě – 12. 1. – 18. 1. 2015

V termínu od 12. – 18. 1. 2015 se bude konat v Krkonoších  lyžařský kurz pro sedmé třídy.

Předběžná cena zájezdu je 5000.- Kč. Zálohu je nutno zaplatit do 30. 9. 2014, a to ve výši 2000,-Kč, termín zaplacení doplatku
3000,- Kč bude upřesněn ( nejpozději do 20. 12. 2014). Cena je zahrnuje ubytování, stravování 5x denně, vleky, autobus.

Přihláška ke stažení:  Závazná přihláška na LVVZ 2015, Platba na účet školy,LVVZ 20142015