Literární úspěchy Anděly Dočekalové a Kateřiny Kvardové

Literární úspěchy Anděly Dočekalové a Kateřiny Kvardové

 

Dne 18. března se zúčastnila v Městské knihovně Kladno slavnostního vyhlášení soutěže Jak je to s králem žákyně 7.B Anděla Dočekalová. Gratulujeme ke druhému místu v literární části soutěže, která je součástí celostátního projektu knihoven Kde končí svět.

 

Další úspěšnou začínající spisovatelkou je Kateřina Kvardová ze 6.B, jejíž práce byla oceněna v rámci projektu Obědy pro děti.