Literární toulky již potřetí

Literární toulky již potřetí

 

V pátek 3. června proběhl již třetí ročník literární soutěže, která má za úkol shrnout a zopakovat učivo jednotlivých ročníků (6. – 8. tříd) zábavnou soutěžní formou. Každou třídu reprezentoval vždy jeden tým o třech žácích. Body pro jednotlivé třídy ale mohli získávat i spolužáci v publiku při úkolech nejen znalostních, ale i kreativních (skládání básniček na daná slova, zadanou formu či tvoření slov po vzoru dadaistů).

Všichni zúčastnění si zaslouží pochvalu za předvedené výkony a kromě diplomů si odnesli i knižní odměny. Soutěž svojí návštěvou podpořila i paní zástupkyně Mgr. Blanka Vidunová. Děkujeme žákům, kteří pomohli s přípravou zázemí v tělocvičně, také těm, kteří dohlíželi v porotě na regulérnost bodování, a jmenovitě K. Balogové a M. Rimovi z 8.A a G. Sabó a V. Kratochvílové ze 7. B, kteří pomáhali se čtením úkolů a literárních ukázek. Fotografie, které pořídili A. Solničková a P. Šťastný, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

Výsledky:

  1. ročník: 1. místo – 6.B (K. Kvardová, O. Hrabě, F. Molhanec), 2. místo – 6.A , 3. místo – 6.C
  2. ročník: 1. místo – 7.B (P. Dluhošová, T. Mareda, V. Mařík), 2. místo – 7.C, 3. místo – 7.A
  3. ročník: 1. místo – 8.A (N. Ježková, D. Seidl, M. Hronek) , 2. místo – 8. C , 3. místo – 8.B

 

Předmětová komise ČJ – D: Mgr. J. Horáková, Mg