Literární soutěž Daniel

Blahopřejeme Jitce Paterové z 9.B k zisku čestného uznání v celostátní literární soutěži Daniel. Ocenění přebrala dne 20. března na slavnostním vyhlášení ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze. Soutěž pořádal Národní institut pro další vzdělávání právě ve spolupráci se Židovským muzeem v Praze, dále s Památníkem Terezín a Mezinárodním
křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém. Záštitu převzal Daniel Hermann. Každoročním tématem (letos proběhl již 16. ročník) je holokaust, multikulturalita, xenofobie. Smyslem soutěže je přivést mladé lidi k přemýšlení a utváření vlastního názoru. Více informací najdete na  stránkách NIDV.

Její práci si můžete přečíst zde.