Lidice pro 21.století

 

Lidice pro 21. století – 7.ročník soutěže, kterou vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Vojenský historický ústav Praha a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku 10 – 19 let.

V letošním roce se do této soutěže zaregistrovala také naše škola. V měsíci únoru se 184 našich žáků potýkalo s testem tematicky zaměřeným na 2. světovou válku a přemýšlelo o literárním tématu – Kdo byl hrdinou za 2. světové války a kdo je hrdina dnes.

Děkujeme tedy všem, kteří se aktivně zúčastnili a díky nim se ZŠ Moskevská stala jednou z nejaktivnějších škol v České republice – čtvrtou mezi 110 základními školami a gymnázii.

Blahopřejeme Nikole Černé z 9.A, která postoupila do finále v kategorii 15 – 19 let mezi 21 nejlepších. Soutěž byla vyhlašována i ve věkové kategorii 10 – 14 let a Památník Lidice obdržel celkem 2424 prací. Finálové kolo začne 21. dubna. Všichni účastníci finálového kola budou pozváni na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže v kladenském kině Hutník, kde jim budou předány věcné ceny od partnerů soutěže. První tři v každé kategorii čeká mimo jiné výlet do Strasbourgu. Takže, Nikčo, držíme palce. 

Díky žákům 9. A (dějepisný seminář) také vznikly plakáty, kromě vybraných literárních prací jsou doplněny dalšími informacemi, poznámkami k tématu a fotografickou přílohou. Jsou umístěny na chodbě ve 3. patře.