Lidice pro 21. století – 2014

Lidice pro 21. století – 2014

Také v letošním školním roce se naši žáci zapojili do celostátní internetové soutěže Lidice pro 21. století. Stejně jako vloni bude jejich aktivní účast odměněna publikacemi Památníku Lidice. Mezi 116 zaregistrovanými školami jsme získali 8. místo. Při vyhodnocení soutěže škol bylo přihlíženo k poměru přihlášených žáků a celkovému počtu žáků na škole a ke kvalitě odevzdaných prací. Děkujeme tedy všem 76 zúčastněným žákům z 8. A 9. tříd, kteří museli vypracovat náročný dějepisný test a literární práci na téma Jaká Země byla, jaké Země bude (1. kategorie), nebo na téma Jaká je moc bezmocných (2. kategorie). Celkový počet přihlášených účastníků byl letos 2098.