Kulturní pásmo VÁNOCE

Již tradičně připravují žáci II. stupně pásmo k vánocům pro své malé spolužáky. Letos pásmo připravila 8. B pod vedením Mgr. J. Horákové pro 1. a 2. ročníky. Děti i paní učitelky ohodnotily projev žáků kladně, dokonce i potleskem si vyžádaly ještě přídavek.

Chválíme žáky za jejich vystoupení a kulturní projev.

Mgr. Lenka Kučerová